سیستم رفتار شناسی مشتری (وفاداری)

در صورت ورود با شناسه خود در وب‌سایت چهاربرگ، شما به وسیله‌ی آن شناسایی می‌شوید. این شناسه ممکن است اسم واقعی یا اسم مستعار شما و یا بطور کلی هر اسم دیگری که شما در لحظه‌ی ساختن شناسه کاربری خود انتخاب کرده‌اید باشد.

ورود به میزکار

ورود به میزکار